Telli Terbiye Sistemleri

Telli Terbiye Sistemleri

Telli Terbiye Sistemleri
Telli Terbiye Sistemi Nedir?
Endüstriyel meyveciliğin gelişmesi ile birlikte üretimde klasik yöntemlerin dışına çıkılmış ve modern meyve tesisleri ülkemizde de kurulmaya başlamıştır. Bodur meyve ağaçlarında kullanılan anaçların kök yapılarının toprağın üst bölgelerinde olması, bitkinin toprağa bağlanma gücünü zayıf kılmaktadır. Özellikle meyve yüküne binen ağaçlarda ileri dönemlerde ciddi riskler meydana gelmekte ve milyonlarca liraya malolan yatırımları risk altına sokmaktadır.

Telli terbiye sistemleri bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasında, günümüzde bilinen en iyi yöntemdir. Faydalarını da şöyle sıralamak mümkündür.

Bitkinin doğru taçlandırılmasının sağlanması…
Böylece birim bitkiden alınabilecek maksimum verim hedeflenebilmektedir.

Bitkiye destek sistemi olması…
Kök sistemi yüzeye yakın olan bitkilerin sert doğa koşullarında ve meyve yüküne bindiğinde bitkinin hasarsız devamlılığı için hayati önem taşır.

Tüm arazinin file sistemi ile kapatılabilmesi…
Telli terbiye sistemi kurulumu yapılmış arazilerde, sistem üzerine file çekilerek, bitki ile meyvenin güneş ve dolu zararından korunması sağlanır. Böylece bu faktör-lere bağlı ciddi ürün kayıpları ve ekonomik zararlar da ortadan kaldırılmış olur.

Meyve yetiştiriciliğinde telli terbiye sistemlerinin sağladığı avantajlar
Günümüzde meyveciliğin gelişmesi ile birlikte üretimde klasik yöntemlerin dışına çıkılmış ve modern meyve tesisleri ülkemizde de kurulmaya başlamıştır. Büyük yatırımlarla kurulan tesislerin yatırımcı için getiri sağlaması ancak kaliteli ve verimli ürün alması ile sağlanır. Bu nedenle her sene kurulan binlerce hektar meyve bahçesi yatırımcıları, telli terbiye ve file sistemlerinin zorunluluğu konusunda hemfikirler.

Bunu da oku :  Dekoratif Ağaç Kabuğu Parçaları

Sulama sistemlerinin geçirildiği, sık dikilen fidanların kendilerini taşımakta yardımcı olan, meyvelerin ağırlıklarını taşıyan telli terbiye sisteminin önemi, bahçenin başına herhangi bir dolu ve kalitesiz üretim oluşturacak etken gelmeden anlaşılarak, uygulamaya geçilmelidir.

Telli Terbiyeli Sistem – Telli Terbiyeli Sistem
Sık Dikim
Telli Terbiyeli Sistem : Birim alana daha fazla ağaç dikilmesi sonucu daha yüksek verim elde edilir.
Sistemsiz Bahçe : Sık dikim yapılamaz.

Şekil Verme
Telli Terbiyeli Sistem : Ağacın doğru taçlandırılması sağlanarak maksimum fayda ve kalite elde edilir.
Sistemsiz Bahçe : Maksimum fayda ve kalite sağlanamaz.

Ağaç Desteği
Telli Terbiyeli Sistem : – Ağacın ayakta durmasını ve meyve yükünü almasını sağlar.
– Kötü hava koşullarına karşı dirençli hale getirir.
Sistemsiz Bahçe : Meyve yükünü alamaz ve kötü hava koşullarından dirençsiz hale gelir ve dal kırılmalarına neden olur.

İlaçlama, Hastalık ve Zararlılara Karşı Mücadele
Telli Terbiyeli Sistem : Hastalık ve Zararlılara mücadelede kaplama bir ilaçlama yapıldığı için hastalık ve zararlılara karşı iyi mücadele edilmiş olur.
Sistemsiz Bahçe : İlaçlamada iyi bir kaplama yapılamadığı için hastalık ve zararlıların mücadelesi eksik.

Hasat
Telli Terbiyeli Sistem : Meyvenin toplanmasını kolaylaştırır ve meyvenin zarar görmesini engeller.
Sistemsiz Bahçe : Meyve toplanması daha zor olur ve meyvenin hasar görmesi olasılığı yüksektir.

Budama ve İşçilik
Telli Terbiyeli Sistem : Budama ve kültürel işlemlerin zamanında ve daha az işçilikle kolay bir biçimde yapılmasını sağlar.
Sistemsiz Bahçe : Budama ve kültürel işlemlerde zaman kaybını ve işçilik maliyeti arttırır.

Bunu da oku :  Neden Aşılama Yaparız?

Kalite
Telli Terbiyeli Sistem : Meyvenin hasarsız bir şekilde 1.sınıf, yüksek kalitede hasat edilmesini sağlar
Sistemsiz Bahçe : Meyvede sararma, dolu lekesi ve güneş yanığı gibi olumsuz faktörler görülür

Karlılık
Telli Terbiyeli Sistem : Birim alandan daha yüksek verim ve daha yüksek kalitede meyve elde edildiği için maksimum fayda sağlar ve üreticinin kar oranını arttırır.
Sistemsiz Bahçe : Birim alanda daha düşük verim ve daha düşük kalitede meyve elde edildiği için karlılık düşüktür.

Goble Terbiye Şekli
Yurdumuz bağlarında en yaygın kullanılan terbiye şeklidir. Tesisi kolay ve ucuzdur. Omcalar 30-100 cm arasında değişen yükseklikte taçlandırılırlar. Gövde üzerinde 3-5 kol ve her kolun ucunda çeşide ve yörelere göre 2-4 göz üzerinden kısa budanan budama çubukları bulunur.

Kordon Terbiye Şekli
Kordon şekli, belirli yükseklikteki gövde üzerinden tele yatırılmış bir veya iki yöne doğru uzanan yaşlı kollar ile bunların üzerinde 20-25 cm aralıklarla teşkil edilmiş ve mahsule budanan başlardan ibarettir.

Guyot Terbiye Şekli
Bu şekli oluşturmak için sıra başındaki omcanın yanına 2-2,10 m uzunlukta payandalı bir direk, daha sonra 6 ? 7,5 m de bir olacak şekilde ara direkler dikilir. Sıra sonuna yine payandalı bir direk konur. Direkler dikildikten sonra yerden 60-65 cm yükseklikten 3 mm kalınlığında bir sıra tel, bunun 35-40 cm üzerinden yan yana çift sıra tel, bunların 50 – 55 cm üzerinden yine çift olmak üzere 2 mm kalınlığında 3. sıra tel geçirilir.

Bunu da oku :  Kaç Çeşit Aşı Vardır?

Avustralya terbiye şekli
Bu sistemin oluşturulması için 2,20 m boyunda ve dipten itibaren 1-,70 m yükseklikte 65-70 cm uzunluğunda T şeklinde parça bulunan ahşap, beton veya demir direkler kullanılır.

Bağın dikiminden hemen sonra belirtilen direkler sıra başından itibaren 3-4 omca da bir 50 cm?si toprağa girecek biçimde dikilir. Aradaki 3-4 omcanın dibine ise 50 cm si toprağın altında kalmak üzere 1,50-1,70 m uzunluğunda düz herek konulur.

Çift T Terbiye Şekli
Büyük T terbiye şekli yerden 1,60 m yükseklikte ve 1,20 m aralıklı 2 taşıma teli bulunmaktadır. Bunun için yerden 1,60 m yükseklikte bir direğe ve buna tutturulan 1,20 m uzunluğunda çapraz demir veya ağaç desteğe ihtiyaç vardır. Bu sistemde ayrıca sürgün bağlama teli yoktur. Böylece 15-18 gözden budanmış ve taşıma tellerine yatırılmış ürün çubukları ve yedeklerden çıkan sürgünler geniş bir alana yayılarak güneşlenme ve havalandırılmaları arttırılmıştır. Direk ve çaprazın görünüşü nedeniyle bu şekle Büyük T ismi verilmiştir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
(Visited 407 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment