Neden Aşılama Yaparız?

Neden Aşılama Yaparız?
Aşılamanın yapılmasındaki en büyük amaç, büyük meyve veya bol çiçeklenme gibi bir ağacın en iyi özelliklerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamaktır. Aşılama teknikleri kolay olduğu için sayıca azalan ağaçların veya bitkilerin çoğaltılması da sağlanır. Bu yöntemle ağaçların ve bitkilerin çeşitleri arttırılabilir. Bazı bodur ağaçlardan anaç ağaç olarak faydalanılabilir.

Meyve ağaçlarını tohumdan üreterek meyve elde etmek çok uzun zaman alır. Aşılama yöntemi ile çok kısa sürede meyve elde etmek mümkündür. Örneğin, tohumdan yetiştirilen bir avokado ağacı 6 ila 10 yıl arasında veya daha fazla sürede meyve verirken, aşılı bir avokado ağacı 3 ila 4 yıl içinde meyve üretebilir.

Aşılama ile bir ağacın normalde yetişemediği topraklarda yetişmesi sağlanabilir. Doğal olarak bir ağacı büyüyemeyeceği bir yere dikiyorsanız kısa bir ömre sahip olur ama o ağacı uygun bir anaç kullanarak aşılarsanız, olumsuz koşullarda bile büyüyebilir. Belirli anaç ağaçlar, ağır veya killi topraklar gibi farklı toprak tipleri ile başa çıkmak veya belirli hastalıklara karşı koymak için kullanılabilir. Aşılama ile ilgili temel kural birbirine benzeyen ağaçların aşılanmasıdır; yani elma anacına elma ağacı, armut anacına armut ağacı aşılanması gibi.

Neden Aşılama Yaparız?
· Tür ve çeşidin ismine doğru fidan üretimi,
· Başka ve kolay metotlarla çoğaltılamayan çeşitlerin ortadan kalkmasına engel olmak,
· Büyük ağaçların çeşitlerini değiştirmek,
· Islah çalışmalarında belirli özellikleri için seçilen çöğürlerin büyümelerini çabuklaştırmak,
· Ağaçların zarar gören kısımlarının tamiri,
· Virüs hastalıklarının incelenmesi için aşı yapılır.
· Bazı anaçların özelliklerinden (Bodur anaçlar gibi) yararlanmak için ancak üzerine iyi bir çeşit aşılayarak yararlanabiliriz

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
(Visited 360 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment