Tarım Ekonomisi Bölümü nedir?

Ağaç ve kuraklık

Tarım Ekonomisi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Gerek ülke gerekse ülkede yaşayan vatandaşlar için tarım vazgeçilmez bir sektör olmaktadır. Bu sebeple tarım ile ilgilenen kişilerin verimliliği arttırma ve sürdürülebilirliği sağlama gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukları yerine getirebilecek uzman kişilerin yetiştirilmesi ise üniversitelerin tarım ekonomisi bölümleri ile ilgili olmaktadır. Tarımının işletmenlik kısmı ile daha çok ilgili olan bu bölüm hakkında daha detaylı bilgileri sizler için derledik.
Tarım ekonomisi bölümü de tarım ekonomisinin güçlenmesi, tarım bölgelerinin bilinçli bir şekilde işlenmesini ve durumun doğru bir şekilde pazarlanmasını sağlayan bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarım Ekonomisi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Türkiye’nin her bölgesi tarım faaliyetlerine uygun toprak yapısına ve iklimine sahip olmaktadır Bu sebeple Türkiye için tarım son derece önemli bir sektör olmaktadır. Bununla birlikte ne yazık ki Türkiye’nin genelinde bilinçli tarım uygulamalarına pek rastlanmamaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi adına tarım ekonomisi bölümü mezunları hizmet vermektedir.

Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da İşletme Fakültesinde yer almamaktadır. Bölüm üniversitelerin Ziraat Fakülteleri altında eğitim vermektedir.

Tarımsal faaliyetlerin en başından en sonuna kadar ve her alanda inceleyen bölüm tarım faaliyetlerini sürdürebilir olmasına da sağlamaktadır.

Tarım Ekonomisi Bölümü Nedir?
Tarım ekonomisi bölümü tarım faaliyetlerinin ekonomik boyutunu inceleyerek verileri kayıt etmek ve düzenlemek ile ilgili olmaktadır.

Bunu da oku :  Bitki Karantinası Yönetmeliği yürürlükte

Daha sonrasında analiz edilen bu verilerden yola çıkarak sektör için gerekli olan stratejilerin kurgulanmasını ve uygulanmasını yapılmaktadırlar.

Bölüm mezunları araştırmacı, ziraat mühendisi ve proje koordinatörü vasıfları ile mezun olabilmektedir.

Tarım Ekonomisi Bölümünün Amacı Nedir?
Bu bölümün üniversitelerin öğretim programlarına eklenmesinde ki temel amaç tarım açısından zengin olan Türkiye’nin bu sektördeki işletmen uzman açığının kapatılması olmaktadır.

Tarım sektöründen elde edilen ürünlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve tarımın devamlılığının sağlanması için bu bölüm mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tarım Ekonomisi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Tarım sektörü hizmet ve üretim sektörlerinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu sebepledir ki bu bölümden mezun olan öğrencilerin iş sahaları son derece geniş olmaktadır. Gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe kendilerine pozisyon bulabilmektedirler.

Bu bölümden mezun olan kişilerin çalıştıkları kurum veya şirketlerdeki ana görevi minimum masraf ile maksimum ürünü elde edecek projelerin geliştirilmesi ve uygulanması olmaktadır.

Tarım Ekonomisi Bölümü Kaç Yıllıktır?
Ziraat Fakültesi altından yer alan tarım ekonomisi bölümü 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden birisi olmaktadır.

Tarım Ekonomisi Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bölümü tercih edecek olan öğrencilerin öncelikle Ziraat ile yakından ilgili olmaları gerekmektedir. Tarım sektörü Türkiye için son derece önemli olduğundan dolayı sadece puanı yettiği için bu bölümün tercih edecek ancak tarımla herhangi bir ilgisi olmayan kişiler sektör için olumsuz etki yaratacaktır.

Bunu da oku :  Bilgisayarlı sürü yönetim sistemi

Tarım Ekonomisi Bölümü İngilizce midir?
Bölümün öğrenim dilim Türkçe olup bir gün mesleki İngilizce dersleri eğitim programı içerisinde yer almaktadır.

Tarım Ekonomisi Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?
Bu bölüm lisede eşit ağırlık bölümlerinden mezun olan öğrencileri bünyesinde kabul etmektedir.

Tarım Ekonomisi Bölümü Dersleri Nelerdir?
Hem ziraat ile ilgili dersleri hem de ekonomi ile ilgili dersleri bünyesinde bulunduran programın başlıca dersleri şunlar olmaktadır:

Botanik,
Tarımsal Mekanizasyon,
Tarım Ekonomisi,
Bahçe Bitkileri,
Toprak Bilimi ve Bitki,
Besleme,
Tarımsal Pazarlama,
Kırsal Kalkınma Ekonomisi,
Tarımsal Veri Kaynakları ve Kullanımı,
Tarımsal İşletmelerin Analiz ve Planlaması,
Tarımsal Muhasebe,
Genel Kimya,
Mikro Ekonomi,
Makro Ekonomi,
Tarım Hukuku,
Çevre Yönetimi,
Tarla Bitkileri,
Su Ürünleri,
Meteoroloji,
İş Sağlığı ve Güvenliği,
Teknik Resim,
Tarımsal Pazarlama,
Mesleki Uygulama,
Staj Uygulaması,
Genel İşletmecilik,
Sebzecilik​​​​​​,

Tarım Ekonomisi Bölümü İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?
Bu bölümden mezun olan öğrenciler genellikle tarım ve orman işleri bakanlığı devlet su işleri gibi kurumlarda yönetici, araştırmacı ve meslek elemanı olarak görev almaktadır.

Tarım ekonomisi bölümünden mezun olan kişilerin iş olanakları tarımın olduğu her olarak kısaca özetle ensede birçok alt iş kolunu betimlemek mümkün olmaktadır.

Bunu da oku :  En Hızlı Büyüyen Ağaç

Özel sektörde çalışmak isteyenler şirketlerin ürün geliştirme ve pazarlama, proje geliştirme ve uygulama alanlarında kendilerine pozisyon bulabilmektedirler.

İlgili Bakanlıkların birimleri,
Tüm Ticari ve Yatırım Bankaları,
Şeker Fabrikaları A.Ş.
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri,
Pankobirlik,
Tarım Kredi Kooperatifleri,
Üretici Birlikleri,
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet Birimleri,
Devlet Planlama Teşkilatı,
Devlet İstatistik Kurumu,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Milli Prodüktivite Merkezi,
İhracatı Geliştirme Merkezi,
Ticaret Odaları,
Ticaret Borsaları,
Sanayi Odaları,
İhracatçı Birlikleri,
Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar,
Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalar,
Mesleki Örgütler (ZMO, Ziraat Odaları Birliği).
Tarım Ekonomisi Bölümü Çalışma Alanları

Tarım ekonomisi bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları olarak tarım faaliyetlerini sürdürdüğü ve tarımsal ürün işlendiği ve pazarlandığı bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan söz edilebilmektedir.

Tarım Ekonomisi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Ankara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
19 Mayıs Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 128 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment