Orkide

Orchidaceae, orkide

Orkide Orchidaceae (Orkidegiller) veya Salepgiller, Asparagales takımına ait bir familyadır. Orchidaceae familyası çiçekli bitkilerin ikinci büyük familyasıdır. Dünyada yaklaşık 880 cins ve 22 binden fazla tür ihtiva etmektedir. Geniş yayılışlıdır, çoğunluğu tropiklerde yayılmış, soğuk ılıman ve subarktik bölgelerde daha az yayılmıştır, tropiklerdeki türlerden bazıları epifittir. Türkiye’de 24 cins ve 60’tan fazla türü bulunmaktadır. Morfolojik özellikleri Yumrulu, rizomlu çok yıllık otsu bitkiler, bazen epifit, bazen saprofit ya da parazit halindedirler. Bunların çok küçük olan tohumları ancak belirli mantarlar tarafından aşılandıktan sonra çimlenir. Yapraklar basit, bazen pul şeklinde; almaşık (alternat), bazen iki…

Read More