Festuca rubra

Festuca rubra

Festuca rubra (Red fescue), Kırmızı Yumak Bu tür kendi içinde 3 botanik gruba ayrılır: 1. Festuca rubra rubra / Strong creeping red fescue 2. Festuca rubra commutata / Chewings fescue 3. Festuca rubra trichophylla / Slender creeping red fescue Bunları biribirinden ayıran en önemli özellik rizom oluşturabilmeleridir. Rizom Festuca rubra rubra: çok Festuca rubra comutata: yok Festuca rubra tricophylla: çok az İnce yapraklı geç yapılanan bir türdür. 7-15 gün arasında çimlenir. Festuca rubra az bakım gerektiren bir türdür. Büyüme sırasında daha az miktarda azota gereksinim duyduğu için lolium perenne ve…

Read More