Bitki Karantinası Yönetmeliği yürürlükte

Bitki Karantinası Yönetmeliği yürürlükte

Bitki Karantinası Yönetmeliği yürürlükte
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bitki, bitkisel ürün ve orman ürünlerinin bulundukları, taşındıkları ve yetiştirildikleri ortamların zararlı organizmalardan arındırılması, miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi, fümigasyon işlerini yapacak personelin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve yetkili kılınmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının “Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin; depo, silo, gemi, konteynır gibi bulundukları ortamların temizlenmesi ve iç karantinaya tabi zararlı organizmaların belirlenmesi, müze, kütüphane, gıda üreten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen boş ambar ve depolarda istek üzerine uygulanacak fümigasyonla ilgili hususları kapsıyor. Yönetmelikte fümigasyon “Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemi” olarak tanımlandı.

Fümigasyon operatörü ve yardımcısı olmak isteyen adaylarda “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından küçük olmamak, fumigasyon operatörlüğü için ziraat mühendisi olmak, fumigasyon operatör yardımcılığı için ziraat teknikeri veya ziraat teknisyeni olmak” şartları aranacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, fümigasyon operatörü, fümigasyon operatör yardımcısı ve usta belgesi alanların hakları saklı kalacak. Bu arada, 24 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

kaynakça:
☢ https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=14926&MevzuatTertip=5
☢ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111203-7.htm
☢ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150504-1.htm

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 184 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment