Bahçe tarım aletleri

Bahçe tarım aletleri

Bahçe tarım aletleri
Saban nedir?
Saban, tarımda yararlanılan tarlayı ekme öncesi toprağı havalandırmakta kullanılan bir alet. Büyük sabanlara köten adı verilir. Çok dişli ve genellikle motorlu araçlarla çekilen sabanlara pulluk denir. Sabanlar ayrıca yer altına kablo döşemek gibi endüstri amaçlı olarak da kullanılmaktadır.

Saban, basit olarak kazma veya bahçıvan beline benzer bir alettir. Sabanlar, ilk geliştirildiğinde insanlar tarafından çekilirken, zamanla yük ve binek hayvanları kullanılmaya başlanmıştır. Modern sabanlar ise traktörler tarafından çekilmektedir ve pulluk olarak da adlandırılmaktadır.

Pulluk nedir?
Toprağı devirip parçalayarak fiziksel yapısını kültür bitkileri için elverişli yapan aletlerdir. Pulluk ile yapılan toprak işlemeye çift sürme denilir.

Pulluklar işleyici gövdelerin şekillerine göre, Kulaklı Pulluklar ve Diskli Pulluklar olmak üzere ikiye ayrılır. Kulaklı pulluklar en çok kullanılan pulluk tipidir. Uç demiri, kulak, keski demiri, payanda gibi parçalardan oluşturulmuştur.. Diskli pulluğun işleyici gövdesi ise içbükey bir diskten oluşturulmuştur. Bu disk, iş verimini artırması için belirli açılarla monte edilmiştir. Diskli pulluk toprağı iyi parçalar fakat kesip kaldırdığı toprağı tam deviremez. Kulaklı pulluk devirme işini daha iyi yerine getirir.

Bunu da oku :  Sulama Sistemi Nedir ?

Mibzer nedir?
Mibzer, tohum atma amacıyla kullanılan bir tarım aletidir.

Traktör ya da başka bir çekici ile çekilebilen tekerlekli ve tohumun konuladuğu hazneden oluşur. Toprağa homojen dağılımda istenen miktarda tohumu belirli bir derinliğe atmada kullanılan önemli bir tarım makinasıdır.

Biçerdöver nedir?
Biçerdöver, tahıl hasadında kullanılan ve hasat ve harman işlerini aynı anda yapan bir tarım makinesidir.
Biçerdöverler icat edilmeden önce hasat işlemleri insan ve hayvan gücüyle yapılmaktaydı. Sanayi Devrimi ile birlikte tarım alanında da önemli gelişmeler yaşandı ve ilk olarak tarımı kolaylaştıracak küçük aletler ve makineler üretildi. İlk biçerdöver 1835 yılında ABD’de Hiram Moore tarafından icat edildi.
1911 yılında Holt Manufacturing Company ilk motorlu biçerdöveri üretti. I. Dünya Savaşı’nın ortalarında tarım işçisi eksikliğinden dolayı biçerdöverlerin kullanımı yaygınlaştı.

Bitki Koruma Makinesi Çeşitleri
1. Pülverizatörler : Taşıyıcı bir sıvı ile karıştırılmış etkilimaddeyi, damlalar halinde bitkiye ulaştıran makinelerdir.
2. Tozlayıcılar : Toz veya granül şeklindeki katı etkili maddeyi,hava akımı etkisiyle bitkiye ulaştıran makinelerdir.
3. Fümigatörler : Gaz halindeki etkili maddeyi, istenilenbölgeye ulaştıran makinelerdir.
4. Mikrogranül Aplikatörleri : Toz veya granül haldeki katıetkili maddeyi, toprak yüzeyine veya içine ulaştıranmakinelerdir.
5. Toprak Enjektörleri : Sıvı haldeki etkili maddenin, toprakiçerisine gönderilmesini sağlayan makinelerdir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 344 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment